Home | Diensten en Producten |

Verzuim registratie

Voor het nemen van gerichte maatregelen om het ziekteverzuim terug te dringen, dient het verzuim goed vastgelegd te worden. Hoe doet u het ten opzichte van andere organisaties en welke stappen kunt u zetten om het verzuim terug te dringen? Dit kan inzichtelijk gemaakt worden met Verzuimregistratie.