Nieuws

Juni 2011 – Het beste idee in het onderwijs?

Zoals u van school-software kunt verwachten proberen wij altijd technologisch hoogwaardige software producten te ontwikkelen. Daar wij gaarne uw vakkennis willen plaatsen in onze software producten dagen wij u uit om een software technische uitdaging te plaatsen! Lees verder...

 

Maart 2011 – Landelijke registratie van incidenten

Eind februari is een brief gestuurd vanuit het OCW over veiligheid. Hoewel de school wordt ervaren als een veilige plek, blijft er een deel dat zich niet veilig voelt. Het is bekend dat een belangrijk deel van de leerlingen en het personeel op scholen te maken heeft met incidenten; uiteenlopend van diefstal en vernieling, tot verbaal en fysiek geweld. Het blijft van belang dat er blijvende aandacht en inzet is voor het vergroten van de veiligheid in het onderwijs.

De landelijk verplichte incidentenregistratie wordt met ingang van schooljaar 2012-2013 ingevoerd. Door incidenten te registreren krijgen scholen beter inzicht in hun eigen veiligheidssituatie. Ook ontstaat er zo een landelijk beeld van de omvang en aard van de incidenten in het onderwijs.

Eind 2009 en begin 2010 hebben pilots incidentenregistratie plaatsgevonden. Hier is uit gekomen dat de door het ministerie gestelde definities voldoen. De deelnemende scholen hebben aangegeven dat zij het nut inzien van de registratie en de voordelen ervan voor het voeren van een goed veiligheidsbeleid.

School-software heeft een agressie- en incidenten registratie systeem ontwikkeld, dat een goed veiligheidsbeleid scholen ondersteunt en waarmee men voldoet aan de landelijke richtlijnen.