Management ondersteunende producten

Meten is weten. Met de management ondersteunende producten en diensten van school-software bent u als directeur van een school of stichting in staat om uw bedrijfsvoering en kwaliteit te bewaken.

Als bestuurder wilt u weten wat er op uw school of scholen gebeurt. School-software heeft meerdere software producten die bedrijfsvoering en kwaliteitszorg in het onderwijs ondersteunen. Zo kunt u denken aan een dashboard voor management informatie, modules voor planning en projectmanagement, een competentie module en een onderzoeksmodule waarmee wij tevredenheidonderzoek uitvoeren onder leerlingen, ouders en personeel.

Informatie uit uw verschillende systemen wordt gekoppeld en gepresenteerd in een overzichtelijk management dashboard. U kunt hiermee op stichting- en schoolniveau sturen op prestatie afspraken.
Klant tevredenheidsonderzoek (KTO) is een nuttig instrument voor feedback en zelfevaluatie. Met Onlinevragenlijsten.nl kunnen onderzoeken afgenomen worden onder uw leerlingen, ouders, personeel en bestuur/directie.
Voor projectmanagement op stichting- en schoolniveau. Beheer uw projecten met bijbehorende planning, afspraken, begroting en documenten.
Met de competentie module kunnen competentie onderzoeken onder directeuren, stafmedewerkers, ib’ers en leerkrachten afgenomen en geanalyseerd worden.
Voor de complete planning van activiteiten op uw stichting en scholen.
Met de planningsmodule kan op school- als stichting niveau een overzichtelijke planning worden bijgehouden. Bijvoorbeeld voor het maken van de jaarrekening (stafbureau) of het maken van school jaarplannen (schooldirecteuren).