Home | Diensten en Producten |

Kwaliteitsdashboard

Informatie uit uw verschillende systemen wordt gekoppeld en gepresenteerd in een overzichtelijk management dashboard. U kunt hiermee op stichting- en schoolniveau sturen op prestatie afspraken.

Kwaliteitsdashboard gratis testen ?

Indien u het kwaliteitsdashboard GRATIS wilt uitproberen is dit uiteraard mogelijk.

Zodra u ons uw gegevens heeft toegestuurd zullen wij een gebruikers account aanmaken waardoor u in staat bent alle functionaliteiten van het kwaliteitsdashboard gedurende een bepaalde periode uit te proberen zonder verdere beperkingen.

De informatie in het dashboard is gericht op leerlingen, leeropbrengsten, financiën, personeel, kwaliteit en marktaandeel. Deze informatie komt uit uw systemen en overige digitale data, waaronder: leerling administratie, financiële- en personele administratie (administratie kantoor), gemeente, tevredenheid onderzoeken en competentie onderzoeken.

Het geeft bestuurders een overzichtelijk, actueel en integraal beeld van de prestaties van hun scholen. Directeuren kunnen tijdig bijsturen indien nodig.

Deze software ontsluit ongeacht locatie automatisch gegevens uit alle relevante bronsystemen. Directeuren zijn in staat alle prestaties vanuit hun eigen dashboard te verantwoorden en aan te sturen. Verder kan het Management informatie dashboard goed geïntegreerd worden met een aantal andere modules van School-software

Daarnaast beschikt u over een geografische analysetool, die uw leerlingen, potentiële instroom en marktaandeel weergeeft.

Schermvoorbeelden

Voordelen:

  • Het Management informatie dashboard van School-software is systeem onafhankelijk;
    het kan data ontsluiten uit alle administratieve systemen (ongeacht leverancier)
  • Tijdig en pro-actief kunnen bijsturen
  • Overzicht
  • Integraal beeld