Home | Diensten en Producten |

Competentie

Met de Competentie module van School-software.nl kan de kwaliteit van onderwijspersoneel gemeten en geanalyseerd worden volgens de Wet BIO. De module ondersteunt scholen structureel in hun doel om ‘bekwaam te zijn en bekwaam te blijven’.

Competentie gratis testen ?

Indien u de competentie module GRATIS wilt uitproberen is dit uiteraard mogelijk.

Zodra u ons uw gegevens heeft toegestuurd zullen wij een gebruikers account aanmaken waardoor u in staat bent alle functionaliteiten van de competentie module gedurende een bepaalde periode uit te proberen zonder verdere beperkingen.

Met de competentie module kunnen competentie onderzoeken onder directeuren, stafmedewerkers, ib’ers en leerkrachten online afgenomen en geanalyseerd worden. In de competentie module zijn standaard de basis bekwaamheden volgens de Wet BIO opgenomen. De NSA (leidinggevend personeel) en SBL (leerkrachten) vragenlijsten staan er in. U kunt ook eigen vragenlijsten afnemen of extra vragen toevoegen, afgestemd op uw specifieke situatie.

De vragen van de NSA vragenlijst zijn gericht op: zelfsturing, intrapersoonlijke competenties, interpersoonlijke competenties, aansturen van professionals, gericht op het primaire proces, organisatie ontwikkeling, organisatie beleid en –beheer, ondernemerschap. De SBL competenties zijn: interpersoonlijk, pedagogisch, inhoudelijk en didactisch, organisatorisch, samenwerken met collega’s, samenwerken met de omgeving.

Voordelen:

  • Uitnodigingsfunctie waarmee collega’s een persoonlijke link en wachtwoord krijgen om hun eigen
    vragenlijsten in te vullen en/of elkaar te beoordelen (360º feedback).
  • Status weer te geven van verstuurde- en in te vullen vragenlijsten
  • Flexibel in te richten met eigen vragen en vaardigheden
  • Zo vaak te gebruiken als gewenst
  • Overzichtelijke rapportage in tabel en grafiek vorm
Schermvoorbeelden

Resultaten van de competentiemodule kunnen ook gepresenteerd worden als onderdeel van de management informatie in het Kwaliteitsdashboard van School-software. Op deze manier kan de kwaliteit op school- en stichting niveau beter bewaakt, en waar nodig gestimuleerd, worden.