Home | Diensten en Producten |

Agressie/Incidenten registratie

Agressie is een groeiend maatschappelijk probleem dat voorkomt binnen veel (publieke) instanties, waaronder onderwijs instellingen. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in onder andere fysiek geweld, wapenbezit, seksueel misbruik, grove pesterijen, discriminatie en bedreigingen. Er zijn incidenten waarbij leerlingen slachtoffer zijn en waarbij onderwijspersoneel slachtoffer is.

Het OCW heeft aangekondigd dat geweldsincidenten vanaf 2012 landelijk verplicht geregistreerd dienen te worden binnen het onderwijs. Een correcte registratie van agressie incidenten en het verdere verloop met betrekking tot de afhandeling wordt dus een ‘must’ voor scholen. Om een goed preventief beleid op te stellen is het uitermate belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de omvang en aard van het aantal agressie meldingen.

School-software.nl heeft een zogenaamd agressiemeldpunt software systeem ontwikkeld. Dit is een online registratie en analyse systeem welke door medewerkers, staf en management online te gebruiken is.

Voor verdere informatie kunt u terecht op de special hiervoor ingerichte website agressiemeldpunt.nl